Uudised

Alutaguse vallavalitsus ootab sportlaste premeerimiseks taotlusi 1. detsembriks.

Preemia sportliku saavutuse eest

(1) Preemia sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Alutaguse valla võistkonnale või sportlasele antav preemia rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

(2) Madalaim vanusepiir preemia määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

(3) Premeerimise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.

Taotluse preemia andmiseks sportliku saavutuse eest võib esitada spordiklubi või füüsiline isik.

Taotluses palume välja tuua järgneva.

1) premeeritava nimi, spordiklubi või spordikool, elukoha aadress; 2) võistluse nimi; 3) tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokolli või selle viite näol; 4) muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.

Taotlused saata timo.juursalu@alutagusevald.ee