IDA-VIRUMAA ARGIPÄEVA SUUSAÕHTUD 2023

ÜLDJUHEND

AJAKAVA
04.01 Narva – vabatehnika eraldi – juhend
18.01 Kohtla-Nõmme – vabatehnika ühisstart – juhend
01.02 Pannjärve klassika eraldistart – juhend
15.02 Alutaguse vaba sprint – juhend
01.03 Pannjärve klassika ühisstart – juhend
15.03 Narva vabatehnika ühisstart – juhend
29.03 Pannjärve vabatehnika ühisstart – juhend

VANUSEKLASSID
Tillusõit sünd 2017 ja hiljem , aega ei võeta
MN10 sündinud 2013 – 2016
MN13 sündinud 2010 – 2012
MN16 sündinud 2007 – 2009
MN sündinud 1982 – 2006
MN40 sündinud 1974 – 1983
M50 sündinud 1964 – 1973
N50+ sündinud 1973 ja varem sündinud
M60+ sündinud 1963 ja varem sündinud

KORRALDAJAD
Äkkeküla etapid – Vladimir Vsivtsev
Pannjärve etapid – Avo Sambla
Alutaguse etapp – Timo Juursalu
Kohtla-Nõmme etapp – Andrus Lehismets
Peasekretär – Maarika Raja

REGISTREERIMINE ja INFO
Registreerimine vastavalt iga etapi juhendile.
Etappide algused vastavalt etapi spetsiifikale, kuid mitte varem kui kell 18.
Etappide korraldajatel on õigus kuupäevi muuta sellest eelnevalt teada andes.
Täpsed tehnikad ja võistlusdistantsid sõltuvalt ilmastikuoludest.
Operatiivselt saab muutuste kohta infot Ida-Virumaa spordiliidu kodulehelt www.sportiv.ee, kus
ilmuvad ka võistluste tulemused ja juhendid.

OSALUSTASU
Noortel osalustasu puudub ja täiskasvanute klassides osalustasu 3 eurot etapi kohta.

AUTASUSTAMINE
Üldkokkuvõttes lähevad igal suusatajal arvesse kuue parema etapi kohad (Kui toimub 6 etappi siis viie, kui toimub 5 siis nelja, jne).
Etappidel annavad kohad punkte järgmiselt – 1. koht 36, 2. koht 32, 3. koht 29, 4. koht 27, 5. koht 26, 6 koht 25, 7. koht 24 punkti jne.
Võrdsete punktide korral saab otsustavaks suurem paremate kohtade arv.
Kui ka see võrdne, siis viimase etapi tulemus. Sama viimase etapi tulemuse korral eelvimase etapi järjestus jne.
Kokkuvõttes saavad auhinnatud iga vanuseklassi kolm paremat. Auhinna saamiseks peab osalema vähemalt pooltel toimunud etappidest.
Võistlejad osalevad omal riisikol.
Korraldaja jätab endale võimaluse muuta distantse ja etappide toimumise aega. Iga etapi juhend on väljas vähemalt päev enne etapi toimumist.
Etapi ära jäämisest teavitab korraldaja hiljemalt päev enne etapi toimumist

Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.
Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel
eesmärkidel.

Võistlustel jälgitakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud reegleid ning korraldusi !