Uudised

Ida-Virumaa elanike liikumisharjumuste uuring

Ida-Virumaa elanike liikumisharjumuste uuringu eesmärk on lahenduste väljapakkumise Ida-Virumaal, et elanikel oleks mugav liigelda kasutamata mootorsõidukeid; tegeleda liikumisharrastuse ja spordiga. 

Spordirajatised võimaldavad arendada ka sporditurismi ja arendada ettevõtlust. Liikumisvõimalused on elukeskkonna osa ja elukeskkond on üks peamisi põhjuseid, miks mingist regioonist ära kolitakse. Olukorda saab lahendada teadlikult argiseid liikumisvõimalusi ja sportimisvõimalusi planeerides. Et paigutus oleks optimaalne ja võimaldaks koostööd avaliku ning erasektori vahel.

Uuring toimub Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ja läbi viib Tartu Ülikool.

Küsimustiku keelt saab valida kohe alguses ja täitmiseks kulub ligikaudu 15 minutit.

Küsimustik