Uudised

IDA-VIRUMAA LIIKUMISHARRASTUSE EDENDAJAD TUTVUSID LÕUNA-EESTI PARIMATE PRAKTIKATEGA

28.-29. augustil toimunud õppereisi raames tutvusid Ida-Virumaa spordijuhid, kohalike omavalitsuste esindajad, liikumisõpetajad, maakondliku spordiliidu esindajad ning spordikeskuste ja spordiklubide juhid Lõuna-Eesti spordikeskuste ja liikumisharrastuse valdkonna eestvedajate kogemuste ja parimate praktikatega. Õppereisi korraldas SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus Integratsiooni Sihtasutuse toel. „Meie roll on toetada igat maakonda, et liikumine, liikuvus ja tervena elamine oleks igas Eesti nurgas ühtse visiooni ja meeskonnaga hästi veetud. Mõne päeva jooksul anname Ida-Virumaa sädeinimestele head inspiratsiooni ja teeme ühised edasised plaanid. Liikumine ja selge liikumispööre on kogu Eesti oluline prioriteet,“ ütles SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht Alo Lõoke.

Õppereisi raames tutvuti Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi, Tartu Spordi ja Tähtvere Spordipargi, Kääriku Spordikeskuse, Otepää Spordi, Elva Spordi ja Võrumaa Spordiliidu tegevuste ja algatustega liikumisaktiivsuse tõstmisel erinevates vanuserühmades ja koostöömudelitega nii maakondlikul tasemel kui ka maakondade üleselt.

„Eesti on nii väike, et teiste kogemustest õppimine on iseenesest mõistetav. Rõõm on märkida, et Narva liigub, isegi selle aasta linnapäevade avamine toimus 3-kilomeetrilise jalutuskäigu vormis. Usun, et läheme koju tagasi uute mõtete ja ideedega,” ütles Narva linnapea Katri Raik.

„Ida-Virumaa mitmekesisusel oleks küll nii mõndagi laenata Lõuna-Eesti spordiorganisatsioonidelt. On aeg kaasajastada maakonna spordiorganisatsioonide juhtimist. Koos kohalike omavalitsustega peame liikuma Sport 2030 eesmärkide täitmise poole ning panema regulaarselt liikuma 100 000 Ida-Virumaa elanikku,“ lisas Ida-Virumaa Spordiliidu tegevjuht Jevgeni Sarri.

Õppereis on osa arenguprogrammist, mille eesmärk on luua ühtne visioon liikumisharrastuse edendamise tegevuskava elluviimisest ning panna paika maakondadeülene koostöömudel. Arenguprorammi osana toimub sel sügisel Narvas ka liikumisharrastuse konverents.

Arenguprogrammi viib ellu SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus Integratsiooni Sihtasutuse toel.