Uudised

Mäetaguse Koolis alustati EOK pilootprojektiga Sport Koolis

Eesti Olümpiakomitee üheks strateegiliseks eesmärgiks on süvendada inimestes elukestvaid liikumisharjumusi juba varasest koolieast. Koolis viibivad lapsed ja noored suure osa oma päevast ning kool saab pakkuda positiivset hoiakut, kujundades koolikultuuri, mis toetab rõõmu sportimisest ja liikumisest. 

RHKK alustamas esimest tundi

EOK on leidnud võimalusi, kuidas kujundada liikumisharjumusi, tutvustades nooremaid õpilasi erinevate spordialadega ning soovib neid võimalusi piloteerida erinevates koolides üle Eesti. Projekti piloteerimise tulemusena soovib EOK saada kinnitust sellele, et lastes on võimalik tekitada ja hoida huvi liikumise ja erinevate spordialade harrastamise vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist aktiivsust. Samuti soovitakse projekti piloteerimise abil leida üles kitsaskohad, millele pöörata projekti laienemise käigus tähelepanu selleks, et ka pikemas perspektiivis oleks liikumine ja sport koolikultuuri lahutamatu osa. Projekt annab võimaluse praktikas proovida, kuidas saavutada suurem kohustuslik sportimise maht ja säilitada kooli autonoomia, et koostada õppijate vajadusi arvestav ja valikuid rikastav päevakava. 

Nikolay Grinin algtõdesid jagamas

Alutaguse vallast ühines selle projektiga Mäetaguse Kool, kus siis 1. klassi õpilased saavad lisatunde treenerite käe all. Lapsed saavad kaks lisatundi nädalas ja nelja erineva alaga tegeleda septembrist-juunini (aladeks on tae-kwon-doo, korvpall, ujumine ja suusatamine).