Uudised

Muutus sporditegevuse toetamise kord!

24.augusti 2023 volikogu istungil võeti vastu muudetud sporditegevuse toetuse kord.

Peamised muutused korras:

1) Eelistatud spordialasid pole enam loetletud. Uus koefitsient soosib kõiki spordialasid võrdselt ja suurendab toetusi heade tulemustega sportlastele.

2) Täiskasvanute sporditoetuse ja võistlustel osalemise toetuse viimine ühe punkti alla.

3) Preemia sportliku saavutuse eest. Luuakse komisjon, kes valib Alutaguse valla spordiaasta parima mehe, naise, noormehe, neiu ja võistkonna.

Vastuvõetud määruse terviktekstiga on võimalik tutvuda:

https://www.riigiteataja.ee/akt/401092023006