Iisaku Gümnaasiumi lasketiir

Spordiobjekti nimi Iisaku Gümnaasiumi lasketiir
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) 102027476 (tean täpselt)
Spordiobjekti tüüp Hoone osa
Spordiobjekti omandiliik Kinnisasi
Katastritunnused 22401:005:0159 (tean täpselt)
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 1978
Viimane renoveerimisaasta 2009
Spordiobjekti liik või liigid Sisetiir
Sportimisvõimaluste tutvustus Neli laskerada. Võimalik kasutada väikekaliibrilist sportpüssi, õhupüssi ja õhupüstolit. Laskedistantsid 10m, 25m ja 50m. Üks laskestimulaator.
Sporditeenused Kooli laskering
Kuulumine kompleksi Iisaku Gümnaasium

Lasketiiru tegevust koordineerib MTÜ Iisaku Laskeklubi