Iisaku Gümnaasiumi võimla ja jõusaal

Spordiobjekti nimi Iisaku Gümnaasiumi võimla ja jõusaal
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) 102027476 (tean täpselt)
Spordiobjekti tüüp Hoone osa
Spordiobjekti omandiliik Kinnisasi
Katastritunnused 22401:005:0159 (tean täpselt)
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 1978
Viimane renoveerimisaasta 2001
Spordiobjekti liik või liigid Võimla, spordihall, spordisaal
Sportimisvõimaluste tutvustus Korvpalli- ja võrkpalliväljak. Minivõrkpalliks 2 väljakut. Jõusaal
Sporditeenused
Kuulumine kompleksi Iisaku Gümnaasium