Iisaku jõulinnak

Iisaku jõulinnak
221378776
Rajatis
Kinnisasi
22401:005:0159
http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=22401:005:0159
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/lyys/cu.asp?tunnus=22401:005:0159
https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx?RecreateQuery=Jah&kt=22401%3A005%3A0159
https://www.ehr.ee/app/otsing
http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/
Spordialases kasutuses
2021
Muu vabas õhus asuv spordiobjekt
Jõulinnak
Iisaku Gümnaasium