Iisaku tervise- ja suusarada

Spordiobjekti nimi Iisaku tervise- ja suusarada
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) (puudub)
Spordiobjekti tüüp Rajatis
Spordiobjekti omandiliik Muu
Katastritunnused 22401:001:0649, 22401:005:0113, 22401:005:0112, 22401:001:0262, 22401:001:0329 (tean täpselt)
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 1982
Viimane renoveerimisaasta
Spordiobjekti liik või liigid Sportliku liikumise püsirada
Sportimisvõimaluste tutvustus 1, 2, 3 ja 5 km pikkused tervise- ja suusarajad (jooks, käimine, suusatamine)
Sporditeenused
Kuulumine kompleksi