Illuka jõulinnak

Spordiobjekti nimi Illuka jõulinnak
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) (puudub)
Spordiobjekti tüüp Rajatis
Spordiobjekti omandiliik Kinnisasi
Katastritunnused 22901:002:0245 (tean täpselt)
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 2017
Viimane renoveerimisaasta
Spordiobjekti liik või liigid Muu vabas õhus asuv spordiobjekt
Sportimisvõimaluste tutvustus Kuus erinevat masinat konkreetsete lihasgruppide treenimiseks.
Sporditeenused
Kuulumine kompleksi Illuka Kool