Illuka Kooli võimla

Spordiobjekti nimi Illuka Kooli võimla
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) 102039354 (tean täpselt)
Spordiobjekti tüüp Hoone osa
Spordiobjekti omandiliik Kinnisasi
Katastritunnused 22901:002:0245 (tean täpselt)
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 1994
Viimane renoveerimisaasta 2003
Spordiobjekti liik või liigid Võimla, spordihall, spordisaal
Sportimisvõimaluste tutvustus Korvpall ja võrkpall
Sporditeenused
Kuulumine kompleksi Illuka Kool