Kauksi rannavõrkpalliväljakud

Kauksi rannavõrkpalliväljakud
Rajatis
Kinnisasi
22401:001:0615
http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=22401:001:0615
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/lyys/cu.asp?tunnus=22401:001:0615
https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx?RecreateQuery=Jah&kt=22401%3A001%3A0615
https://www.ehr.ee/app/otsing
http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/
Spordialases kasutuses
2020
Välispalliväljak
2 rannavõrkpalliväljakut
Kauksi ranna spordiväljakud