Kuremäe jõulinnak

Spordiobjekti nimi Kuremäe jõulinnak
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) (puudub)
Spordiobjekti tüüp Rajatis
Spordiobjekti omandiliik Vallasasi
Katastritunnused (puudub)
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 2017
Viimane renoveerimisaasta
Spordiobjekti liik või liigid Muu vabas õhus asuv spordiobjekt
Sportimisvõimaluste tutvustus Kuus erinevat trenažööri konkreetsete lihasgruppide treenimiseks
Sporditeenused
Kuulumine kompleksi