Kuremäe palliplatsid

Kuremäe palliplatsid
Rajatis
Kinnisasi
22901:004:0178
http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=22901:004:0178
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/lyys/cu.asp?tunnus=22901:004:0178
https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx?RecreateQuery=Jah&kt=22901%3A004%3A0178
https://www.ehr.ee/app/otsing
http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/
Spordialases kasutuses
2020
Välispalliväljak
Ühe korviga korvpalliplats, jalgpalliplats
Kuremäe spordirajatised