Mäetaguse jõulinnak

Spordiobjekti nimi Mäetaguse jõulinnak
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) 220796002 (tean täpselt)
Spordiobjekti tüüp Rajatis
Spordiobjekti omandiliik Kinnisasi
Katastritunnused 49802:002:0481 (tean täpselt)
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 2017
Viimane renoveerimisaasta
Spordiobjekti liik või liigid Muu vabas õhus asuv spordiobjekt
Sportimisvõimaluste tutvustus Jõulinnak konkreetsete lihasgruppide treenimiseks.
Sporditeenused
Kuulumine kompleksi