Mäetaguse mäe valgustatud suusa-, rolleri- ja liikumisrajad

Spordiobjekti nimi Mäetaguse mäe valgustatud suusa-, rolleri- ja liikumisrajad
Spordiobjekti seos riikliku ehitisregistriga(ehitisregistrikoodid) 220646221 (tean täpselt)
Spordiobjekti tüüp Rajatis
Spordiobjekti omandiliik Kinnisasi
Katastritunnused 49802:002:0457, 49802:002:0482 (tean täpselt)
Spordiobjekti kasutuses oleku staatus Spordialases kasutuses
Esmane kasutuselevõtt spordiobjektina 2012
Viimane renoveerimisaasta
Spordiobjekti liik või liigid Sportliku liikumise püsirada
Sportimisvõimaluste tutvustus Erineva pikkusega suusarajad, rollerirada 1 km, liikumisrada 2 km
Sporditeenused
Kuulumine kompleksi Mäetaguse mäe terviserajad