Mäetaguse Rahvamaja saal

Mäetaguse Rahvamaja saal
102034076
Hoone
Kinnisasi
49802:002:0394
http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=49802:002:0394
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/lyys/cu.asp?tunnus=49802:002:0394
https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx?RecreateQuery=Jah&kt=49802%3A002%3A0394
https://www.ehr.ee/app/otsing
http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/
Spordialases kasutuses
2014
Võimla, spordihall, spordisaal
Aeroobikasaal (aeroobika ja rühmatreeningud, harrastusvõimlemine, taekwondo)