Pagari jõulinnak

Pagari jõulinnak
220864208
Rajatis
Kinnisasi
49802:001:0240
http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=49802:001:0240
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/lyys/cu.asp?tunnus=49802:001:0240
https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx?RecreateQuery=Jah&kt=49802%3A001%3A0240
https://www.ehr.ee/app/otsing
http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/
Spordialases kasutuses
2018
Muu vabas õhus asuv spordiobjekt
Jõulinnak
Pagari spordiväljakud