Uudised

Sporditreeningute korraldamine siseruumides 5. detsembrist 2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 03. detsember 2020 korraldusega nr 427 ja 04. detsember korraldusega nr 429) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud siseruumides alates 05. detsembrist 2020 lubatud, kui:

1) korraldaja tagab inimeste hajutamise;
2) avalikes siseruumides toimuvatel spordi- või liikumisüritustel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks pealtvaatajat, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, v.a koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada;
3) korraldaja tagab kuni 50% täituvuse ja spordi- või liikumisüritusel osalejate arvu kuni 250 inimest;
4) pealtvaatajad kannavad siseruumides maski. See kohustus ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või mõistlikkuse põhimõtet arvestades võimalik;
5) Harjumaal on tagatud treeningul osalejate arv grupis kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et teiste gruppidega kokku ei puututa;
6) Spordi- ja liikumisürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00;
7) korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
8) korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Alapunktid 3 ja 5 ei kohaldu spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sh noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel.
Eelnimetatud tingimusi ei kohaldata alus-, põhi- ja keskhariduse õppekavajärgsele tegevusele ehk kooli õppetöö raames toimuvatele sportlikele tegevustele.

Ida-Virumaal siseruumides toimuv huvitegevus, huviharidus, sportimine ja treenimine ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimine on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) On tagatud individuaaltegevus;
2) Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
3) Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
4) Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
5) Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt;
6) Spordivõistluse korraldaja tagab kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest.
Punktis nimetatud tingimusi ei kohaldata alus-, põhi- ja keskhariduse õppekavajärgsele sporditegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel ning puudega isikute tegevustele.

Lisaks jätkuvad ka Alutaguse vallas eelnevalt seatud piirangud.