Uudised

Läheneb tähtaeg sporditegevuse toetamise taotlemiseks.

Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri töötasu toetuse ja spordiürituste läbiviimise toetuse saamiseks ootab Alutaguse Vallavalitus taotleja põhjendatud vormikohast taotlust hiljemalt 01. oktoobriks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

Alutaguse Vallavalitsus ootab ettepanekuid, et premeerida valla sportlike kodanike parimate saavutuse eest.

Väljavõte sporditoetamise korrast. § 9. Preemia sportliku saavutuse eest
(1) Preemia sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Alutaguse valla võistkonnale või harrastajale antav preemia rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest. (2) Madalaim vanusepiir preemia määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

Sporditegevuse toetamise korraga Alutaguse vallas saab tutvuda SIIN.

Taotluse vormid on leitavad siit.