IV Ümber Kuremäe kloostri jooks

Juhend

AEG JA KOHT

Pühapäev, 13. september 2020 Kuremäe, Alutaguse vald, Ida-Virumaa. VÕISTLUSKESKUS – Kuremäe jaanituleplats

7,5 km start Illuka Kooli staadionilt ja 2,5 km start Kuremäe allika juures olevast parklast. Stardid antakse 12.00 ja tillujooks algab 11.20 Kuremäe kaupluse parklast.

Rada tillujooks ; 2,5km ; 7,5km

Läbimisviisid: jooks, kõnd, kepikõnd, jalgratas.

STARDI- JA FINIŠIKORRALDUS

Võistlus toimub Alutaguse vallas, Illukalt Kuremäele. 7,5. km jooksu start on Illuka Kooli staadionilt ja finiš Kuremäe jaanituleplatsile ( Kuremäe spordiväljak). Joostakse mööda kergliiklusteed Kuremäe allika parklani, kus see järel keeratakse kloostri taha metsa. 2,5. km start Kuremäe allika parklast. Liigutakse läbi kloostri taguse metsa jaaniplatsile. Finišiala on Kuremäe jaanituleplatsil. Teed on liiklusele avatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides täitma liikluseeskirju ja juhinduma liikluse korraldajate märguannetest.

AJAKAVA:

10.15– 11.15 registreerimine (kõik läbimisviisid), numbrite väljastamine, võistluste avamine

11.20 tillujooksu start

11.30 startidesse viivad bussid Kuremäe kaupluse parklast

12.00 Ümber Kuremäe kloostri jooksu start (2,5 ja 7,5km)

13.30 autasustamine

14.00 finiš suletakse, võistluste lõpetamine

OSAVÕTJAD

Jooksuvõistlusel võivad osaleda kõik, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Igavõistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, osavõtt toimub omal vastutusel. Kepikõnnil ja rattasõidul võivad osaleda kõik soovijad. Rattasõidul kiiver kohustuslik. Auhinnalistes vanuse-klassides jooksjatele väljastatakse rinnanumber. Teised läbimisviisiga osalejad saavad osaleja tähistuse.  Riietumise võimalus kohapeal puudub. Korraldaja kindlustab WC olemasolu finišiala vahetus läheduses.

VANUSEKLASSID

Tillujooks P/T 2012 ja hiljem sündinud– ca 200 m (kõigile osalejatele auhind)

2,5 km jooks

P/T10 sündinud 2010 ja nooremad

P/T13 sündinud 2007-2009 a.

P/T16 sündinud 2004-2006 a.

MN55+ 1965 ja varem sündinud

7,5 km jooks

MN sündinud 1986-2003 a.

MN35 sündinud 1976-1985 a.

MN45 sündinud 1975 ja varem sündinud

MN45 1974 ja varem sündinud

OSALUSTASUD

Tillujooks – tasuta
PT10-16 – tasuta
MN, MN35,MN45,MN55 eelregistreerudes 3 eurot, kohapeal 5€ .

Tasutakse sularahas kohapeal
Rattasõit, käimine ja kepikõnd tasuta

REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine kuni 12.09.2020, kella 21.00

aadressil:  https://forms.gle/8JRJY8LvrMaSiPbCA

Võistluspäeval registreerimine Kuremäe jaanituleplatsil.

AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub peale võistluse lõppu Kuremäe jaanituleplatsil. Autasustatakse kõikides vanuseklassides kolme paremat võistlejat. Kõik tillujooksul osalejad saavad auhinna. Tillujooksul ja abivahendiga läbimisviisidel paremusjärjestust ei selgitata.

Üldreeglid

Etapi ära jäämisest teavitab korraldaja hiljemalt päev enne etapi toimumist
Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.
Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.
Võistlustel jälgitakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud reegleid ning korraldusi !

KORRALDAJA

Alutaguse Vallavalitsus,

INFO

Tel: Timo Juursalu 56722666

Veeb: https://alutagusesport.ee/liikudes-labi-alutaguse/