5. ÜMBER KUREMÄE KLOOSTRI JOOKS

Juhend

AEG JA KOHT

Pühapäev, 06. juunil 2021 Kuremäe, Alutaguse vald, Ida-Virumaa. VÕISTLUSKESKUS – Kuremäe Raamatukogu

Kõik stardid antakse Kuremäe raamatukogu juurest ja kõik osalejad läbivad 2,5 km ringi. Stardid antakse 12.00 ja tillujooks algab 11.40.

RADA

Läbimisviisid: jooks, kõnd, kepikõnd.

STARDI- JA FINIŠIKORRALDUS

Võistlus toimub Alutaguse vallas, Kuremäel. Jooks kulgeb ümber Kuremäe kloostri. Teed on liiklusele avatud aga turvatud. Osavõtjad peavad ohutuse huvides täitma liikluseeskirju ja juhinduma liikluse korraldajate märguannetest.

AJAKAVA:

10.30– 11.45 registreerimine (kõik läbimisviisid), numbrite väljastamine, võistluste avamine

11.40 tillujooksu start

12.00 Ümber Kuremäe kloostri jooksu start (2,5, 5 ja 7,5km)

13.30 autasustamine

14.00 finiš suletakse, võistluste lõpetamine

OSAVÕTJAD

Jooksuvõistlusel võivad osaleda kõik, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Igavõistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise, osavõtt toimub omal vastutusel. Kepikõnnil ja käimisel võivad osaleda kõik soovijad. Auhinnalistes vanuseklassides jooksjatele väljastatakse rinnanumber. Teised läbimisviisiga osalejad saavad osaleja tähistuse. Riietumise võimalus ja wc olemasolu Kuremäe raamatukogus. NB! Siseruumides tuleb kanda maski.

VANUSEKLASSID

Tillujooks P/T 2013 ja hiljem sündinud– ca 200 m (kõigile osalejatele auhind)

2,5 km jooks

P/T10 sündinud 2011 ja nooremad

P/T13 sündinud 2008-2010 a.

5 km (2×2,5) jooks

P/T16 sündinud 2005-2007 a.

MN50+ 1971 ja varem sündinud

7,5 km (3×2,5) jooks

MN absoluut klass

MN40 sündinud 1981 ja varem sündinud

OSALUSTASUD

Tillujooks – tasuta
PT10-16 – tasuta
MN, MN40, MN50 eelregistreerudes 3 eurot

Tasutakse sularahas kohapeal.
Käimine ja kepikõnd tasuta.

REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine kuni 05.06.2021, kella 21.00

aadressil siin

Võistluspäeval registreerimist ei toimu.

AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub peale võistluse lõppu võistluskeskuses. Autasustatakse kõikides vanuseklassides kolme paremat võistlejat. Kõik tillujooksul osalejad saavad auhinna. Tillujooksul ja abivahendiga läbimisviisidel paremusjärjestust ei selgitata.

Üldreeglid

Etapi ära jäämisest teavitab korraldaja hiljemalt päev enne etapi toimumist
Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.
Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.
Võistlustel jälgitakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud reegleid ning korraldusi !

KORRALDAJA

Alutaguse Vallavalitsus,

INFO

Tel: Timo Juursalu 56722666

Veeb: https://alutagusesport.ee/liikudes-labi-alutaguse/