Spordisaalid Alutaguse vallas

Iisaku Gümnaasiumi võimla (september-juuni)

Võrkpalli mängitakse Iisaku Gümnaasiumi võimlas võimalusel teisipäeval ja neljapäeval alates 20.00 kuni 21.30 ( Võrkpalli veab Indrek Rajamets ja rohkem infot saab facebooki grupist Võrkpall Iisakus). https://www.facebook.com/groups/589147739674998

Esmaspäevalon võimla avatud 18.00-21.00 ja reedel on võimla avatud 16.30-21.00

Jõusaal avatud esmaspäevast reedeni 16.30 – 21.00.

Laupäev ja pühapäev suletud.

Otse info – https://www.iisaku.edu.ee/est/yldinfo/spordisaal/?

Illuka Kooli võimla

Võimla on avatud teisipäeval ja neljapäeval alates 19.15-21.30.

Samalajal toimub ka võrkpalli trenn, mida organiseerib Mirjam Vinkler. Võrkpalli huvilistel palutakse ühendust võta Mirjamiga telefoni numbril 53012170. Mängijate arv on piiratud.

Mäetaguse Põhikooli spordi- ja jõusaal avatud (oktoober – aprill)

Teisipäev (täiskasvanud) 18.00-20.00
Kolmapäev (põhikooli lasteaeg) 16.30-18.30
Neljapäev (täiskasvanud) 18.00-20.00

Kiikla Rahvamaja spordi- ja jõusaal avatud (oktoober- aprill)

Teisipäev   17.30-20.30
Kolmapäev    17.30-20.30
Neljapäev  17.30-20.30

Spordisaal Ühe korra pileti hind € Kuupilet € Hooaja pilet €
Iisaku 2 15 100
Kiikla 2 8 40
Mäetaguse 2 10 50

Mäetaguse, Iisaku ja Kiikla spordisaali tegevust koordineerib lepinguline isik. Illuka ja Tudulinna spordisaalid on hetkel tasuta ja tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. 100. eurone hooaja pilet kehtib igas Alutaguse valla saalis.

1.1.Noored kuni 19 aastani tasuta. Tasuta saali kasutus kehtib põhikooli-, gümnaasiumi ja kutseharidust omandavatele õpilaspileti alusel.

    Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi ja Mäetaguse Põhikooli spordisaali ning jõusaali kasutamise komplekshind võistluste ja treeningute läbiviimiseks väljaspool Alutaguse valda registreeritud asutustele ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 20 eurot.

    Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli, Illuka kooli ja Tudulinna staadioni kasutamise hind ilma inventarita (v.a kohtpüsiv inventar) võistluste ja treeningute

    läbiviimiseks väljaspool Alutaguse valda registreeritud asutustele ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 25 eurot.

    Kehtestada Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli, Illuka kooli ja Tudulinna staadioni kasutamise hind koos inventariga võistluste ja treeningute läbiviimiseks väljaspool Alutaguse valda registreeritud asutustele ja organisatsioonidele järgmiselt: 1 tund 40 eurot.

    Võimaldada väljaspool Alutaguse valda registreeritud haridusasutustel ja koolispordi organisatsioonidel spordisaali ja staadioni kasutamist koolipäevadel kooli tundide ajal koolispordivõistlusteks tasuta.

    Soetades 100 € hooaja pileti saab piletit kasutada kõikides valla spordisaalides.

    Raamatupidamine esitab spordisaali kasutajale arve. Arve koostamiseks esitatakse spordisaali töötaja poolt spordisaali kasutajate nimed, e-posti aadressid, tasumisele kuuluva summa.

    Korraldust on õigus vaidlustada Haldusmenetluse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul haldusakti kättesaamisest vaidemenetluse korras Alutaguse Vallavalitsuses või Halduskohtumenetluse seadustiku alusel esitades kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast, mil asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.

    Tunnistatakse kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 04. detsembri 2019. a korraldus nr 611 „Spordisaalide kasutamise hinnad“.

    Korraldus jõustub 01.jaanuarist 2020.