Preemia sportliku saavutuse eest

(1) Preemia sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Alutaguse valla võistkonnale või harrastajale antav preemia. Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon valib Alutaguse valla spordiaasta parima mehe, naise, noormehe, neiu ja võistkonna avalduste alusel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

(2) Madalaim vanusepiir preemia määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

(3) Premeerimise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.