Preemia sportliku saavutuse eest

(1) Preemia sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Alutaguse valla võistkonnale või harrastajale antav preemia rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

(2) Madalaim vanusepiir preemia määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

(3) Premeerimise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.

Sportlike saavutuste eest preemia andmise taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 01. detsembriks.